Σχολικές ψηφίδες – Θεματικό ιστολόγιο

Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Ξεκίνημα σε ασφαλείς συνθήκες στα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία

Ξεκίνημα σε ασφαλείς συνθήκες στα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία

Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία θα υποδεχθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 τους μαθητές τους για την έναρξη μιας σχολικής χρονιάς ιδιαίτερης λόγω της πανδημίας.

Τα Σχολεία μας έχουν λάβει με τη μέγιστη επιμέλεια όλα τα μέτρα που έχουν υποδείξει οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να λειτουργήσουν ως ασφαλή σχολεία.

Τα Αρσάκεια έχουν προνοήσει στους τομείς της καθαριότητας και απολύμανσης, των λοιπών υγειονομικών μέτρων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, ακόμη και για το ενδεχόμενο επανάληψης της τηλεκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει επάρκεια υλικών και όλα τα συστήματα να λειτουργούν σωστά.

Το προσωπικό καθαριότητας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και θα απασχολείται στο σύνολό του στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε να πραγματοποιείται συνεχής και σχολαστικός καθαρισμός των χώρων των σχολείων.

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία έχουν μελετήσει προσεκτικά τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και την προστασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έχουν προετοιμαστεί να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες και να λειτουργήσουν κανονικά, προσφέροντάς τους πολύπλευρη εκπαίδευση, γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και καλλιεργώντας τους, στις δεδομένες συνθήκες, την κοινωνική συνείδηση και την προσωπική ευθύνη αυτοπροστασίας.
Στους βασικούς άξονες της προσπάθειας να θωρακιστεί η σχολική κοινότητα απέναντι στη διασπορά του ιού covid-19 και στα μέτρα που λαμβάνει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία περιλαμβάνονται:

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Συστηματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών για τη σωστή χρήση της μάσκας με ποικίλο υλικό, έντυπο και πολυμεσικό. Διαρκής υπόδειξη από τους εκπαιδευτικούς της σωστής χρήσης της μάσκας και εξήγηση της αναγκαιότητάς της.

Γιατί είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Επισημαίνεται ότι τα Αρσάκεια οφείλουν να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα που αφορούν την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, όπως ορίζονται από την Πολιτεία.
Τα μέτρα αυτά καθορίζονται με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Πληροφορίες για τα μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας που θα εφαρμόζονται στα σχολεία μας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να επιτευχθούν οι ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας, παρέχονται στον ιστότοπο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, όμως, και όσον αφορά τη χρήση μάσκας στο σχολείο, παραθέτουμε κάποια βασικά από τα αφορώντα στην υποχρεωτική χρήση μάρκας κατά το άρθρο 2 (παρ. 1 και 7) «Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας» τής ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020:

«1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου, γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών…..

…………………………………………………………………………………………

7. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.»

Μέχρι να παραληφθούν οι προστατευτικές μάσκες που θα σταλούν από τους Δήμους για τους μαθητές των σχολείων, παρακαλούμε τα παιδιά να είναι εφοδιασμένα με μάσκες με ευθύνη των γονέων.

ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Εφοδιασμός όλων των σχολείων με υλικά απολύμανσης, και των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων με αντισηπτικά διαλύματα και προϊόντα ατομικής υγιεινής.
 • Απολύμανση όλων των χώρων του Σχολείου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά σε χρόνο έναρξης του σχολικού έτους
 • Ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας για συνεχή σχολαστικό καθαρισμό/απολύμανση των αιθουσών, όλων των επιφανειών, των κοινόχρηστων χώρων των Σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος αλλά και στο τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

 • Δημιουργία ειδικών ιατρικών χώρων απομόνωσης μαθητών που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού σε ατομική προστατευμένη συσκευασία.
 • Σχολαστική εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των κυλικείων των Σχολείων και όλων των κανόνων υγιεινής για την πώληση προϊόντων.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

 • Αποφυγή των συναθροίσεων εκπαιδευτικών ή εργαζομένων στα Σχολεία.
 • Αποσυμφόρηση των Γραφείων των εκπαιδευτικών με άνοιγμα άλλων χώρων, όπου αυτό απαιτείται.
 • Αποφυγή συνωστισμού στους διαδρόμους των Σχολείων και χάραξη της κατεύθυνσης προς την οποία πρέπει να κινούνται οι μαθητές (όπου απαιτείται).
 • Σήμανση δηλωτική των αποστάσεων στις τουαλέτες.
 • Διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Προαυλισμός σε διαφορετικούς εξωτερικούς χώρους μεταξύ Σχολείων και τάξεων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

 • Οργάνωση τηλεδιασκέψεων προς αντικατάσταση των δράσεων που απαιτούν φυσική παρουσία πολυπληθών ομάδων ενηλίκων.
 • Διεξαγωγή των πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων των Σχολείων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Πραγματοποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων με τήρηση όλων των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 • Ειδική ενημέρωση των Νοσηλευτριών των Σχολείων.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων για τον νέο κορωνοϊό 2019-nCoV.

Με προσεκτικά βήματα και όλα τα αναγκαία μέτρα εισερχόμαστε, επομένως, σε μια νέα σχολική χρονιά και διαμορφώνουμε υπεύθυνα την καθημερινότητά της. Οι καθηγητές θα επισημαίνουν διαρκώς στα παιδιά την ουσιαστική ανάγκη τήρησης όλων των προφυλάξεων, με στόχο να εμπεδωθεί σε όλους μας η συνείδηση της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης, που θα αποτελέσει όφελος και παρακαταθήκη για το μέλλον. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως μέρα με τη μέρα επανερχόμαστε ασφαλείς και πιο ώριμοι στην κανονικότητά μας.

Ευχόμαστε επίσης σε όλους υγεία και ελπίζουμε ότι με σύνεση, υπομονή και τήρηση των μέτρων σύντομα η σχολική ζωή θα ξαναβρεί τους παλιούς καλούς ρυθμούς της!

πηγή


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: