Σχολικές ψηφίδες – Θεματικό ιστολόγιο

Αρχική » Posts tagged 'ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ'

Tag Archives: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών του Α’ Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης στο Sandnes της Νορβηγίας για το πρόγραμμα Erasmus+ Reanimating cultural treasure!

Κατά την εβδομάδα 12-18 Μαϊου 2023, έξι μαθητές και τρεις καθηγητές του Α’Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης μετέβησαν στο Sandnes της Νορβηγίας για την έκτη και τελευταία συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ Reanimating cultural treasure! (ReACT!).

Ἐξι συνολικά σχολεία μοιράστηκαν ένα κοινό όραμα και εκπόνησαν από κοινού αυτό το  σχέδιο Erasmus+. Το Sandnes Videregaende Skole (Νορβηγία), το Loreto College (Cavan, Ιρλανδία), το Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks (Bergen op Zoom, Ολλανδία), το Agora Sant Cugat International School (Βαρκελώνη, Ισπανία), το Istituto di Istruzione Superiore «G.A. Pischedda» (Bosa, Ιταλία) και το A’  Αρσάκειο Τοσίτσειο  Λύκειο Εκάλης συνεργάστηκαν για το σχέδιο αυτό,  που ξεκίνησε ως μία προσπάθεια διάσωσης της αρχιτεκτονικής και γενικότερα της πολιτισμικής κληρονομιάς των χωρών στις οποίες ανήκουν τα συμμετέχοντα σχολεία.

Κατά τις επιμέρους φάσεις του προγράμματος οι μαθητικές ομάδες επισκέπτονταν ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία, παρουσίαζαν την έρευνα τους και συμμετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες και επισκέψεις. Χάρη στη φιλοξενία που προσέφεραν οι οικογένειες, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη νοοτροπία και την κουλτούρα των επιμέρους λαών. Παρουσίασαν την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στις χώρες τους και μελέτησαν κατά πόσο ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο μπορεί να αναπαλαιωθεί και να ξαναγίνει λειτουργικό, με σεβασμό στο παρελθόν αλλά και στο περιβάλλον. Έτσι το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε θέματα βιωσιμότητας και οικοφιλικών επιλογών στον τομέα της διατροφής, των μετακινήσεων, της ενδυμασίας και της κατανάλωσης.

Αυτήν ακριβώς την ερευνητική τους εργασία παρουσίασαν οι μαθητές μας Στέλιος Κοντολιός, Ελένη Μακρυγιάννη, Αλέξανδρος Ρούσσης, Αντιγόνη Σακά, Ευάγγελος Σακάς και Ορέστης Φύτρος. Στην εκπόνηση της εργασίας τούς καθηδήγησε ο καθηγητής Βιολογίας κ. Μάρκος Σαρρής, ενώ στη δημιουργία της αφίσας συνολικής παρουσίασης του προγράμματος τούς καθοδήγησε η φιλόλογος κ. Ευγενία Δοδοπούλου, που ανέλαβε και τη γενική διοργάνωση της μετακίνησης. Η κ. Δοδοπούλου και ο κ. Σαρρής συνόδευσαν τους μαθητές στη Νορβηγία μαζί με την καθηγήτρια Φυσικής κ. Άννα Μαρία Σκουρτσή.

Κορυφαία στιγμή της μαθητικής ανταλλαγής ήταν η παράσταση NO TO FAST FASHION, έμπνευση της καθηγήτριας Πληροφορικής κ. Εμμανουέλας Φραγκουλοπούλου με διδασκαλία και σκηνοθεσία του κ. Μάρκου Σαρρή. Η παράσταση για πρώτη φορά είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο των Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης από το Α’ Λύκειο κατά τη φιλοξενία Erasmus+ YES-U2!! τον Δεκέμβριο 2023.

Πρωταγωνίστρια τότε ήταν η μαθήτριά μας Δανάη Λάτση και «μοντέλα» μαθητές του Α’ Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, που έδειχναν διάφορα υφάσματα, ενώ προβαλλόταν το ενεργειακό αποτύπωμά τους και οι συνέπειες του καταναλωτισμού στο χώρο της μόδας. Στόχος της παράστασης ήταν ο μαθητικός πληθυσμός να ενεργοποιηθεί εναντίον της υπερκατανάλωσης και της «γρήγορης μόδας», της δεύτερης πιο επιβαρυντικής για το περιβάλλον βιομηχανίας.

Η παράσταση στα Αρσάκεια σχολεία ενθουσίασε τους θεατές, με αποτέλεσμα το συντονιστικό Νορβηγικό σχολείο να ζητήσει ο κ. Σαρρής να μεταβεί στη Νορβηγία για να σκηνοθετήσει και εκεί την παράσταση. Αυτή τη φορά πρωταγωνίστρια ήταν η Kitty Doan, μαθήτρια του Νορβηγικού σχολείου, και «μοντέλα» ήταν παιδιά από όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

Η εμπειρία της διδασκαλίας και των δοκιμών ήταν ανεπανάληπτη! Αξέχαστη θα μείνει στο διεθνές ακροατήριο και η ίδια η παράσταση, που αξιοποιεί τη σύγχρονη πολυμεσική τεχνολογία και ένα πλήθος οπτικοασκουστικών τεκμηρίων της καταστροφής που προκαλείται από τον απερίσκεπτο καταναλωτισμό, την αγνοια και την απληστία.

Εκτός από τις ακαδημαϊκές παρουσιάσεις, τις βιντεοπαρουσιάσεις των σχολείων και τη θεατρική παράσταση, το πρόγραμμα περιέλαβε και ομιλίες, επισκέψεις σε αναδομημένα κτήρια (repurposed buildings) και αξέχαστες στιγμές ξεναγήσεων και δραστηριοτήτων: εκδρομή στο Gramstad, ανάβαση στο Dalsnuten, ΒΒQ μέσα στο δάσος, κανό στη λίμνη, ιστιοπλοϊκές εκδρομές, παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου τοπικών ομάδων στο στάδιο Viking, βόλεϋ και άλλες αθλοπαιδιές, επίσκεψη στο Stavanger.

Ελπίζουμε ότι οι μαθητές μας αποκόμισαν γνωστικά και γλωσσικά οφέλη και ανέπτυξαν πολύτιμες κοινωνικές  δεξιότητες από το πρόγραμμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συνδρομή του ΙΚΥ. Η ΕΕ θεσμοθέτησε και συγχρηματοδοτεί το Erasmus+  με στόχο τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την προώθηση της οικολογικής ευαισθησίας, της ενεργού πολιτειότητας και της συμπεριληπτικής παιδείας και πάνω απ’ όλα τη φιλία μεταξύ των αυριανών πολιτών της ηπείρου μας.

Erasmus+ mobility of students and teachers of A’ Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis to Sandnes, Norway for the project Reanimating cultural treasure!

During the week of May 12th-18th, 2023, six students and three teachers of A’ Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis travelled to Sandnes, Norway, for the sixth and last meeting of the Erasmus+ project Reanimating cultural treasure! (ReACT!).

A total of six schools shared a common vision and jointly developed this Erasmus+ project. Sandnes Videregaende Skole (Norway), Loreto College (Cavan, Ireland), Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks (Bergen op Zoom, Netherlands), Agora Sant Cugat International School (Barcelona, Spain), Istituto di Istruzione Superiore «G.A. Pischedda» (Bosa, Italy) and A’ Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis collaborated for this project, which started as an effort to study and teach respect to the architecture and in general the cultural heritage of the participating countries.

During the phases of the program the student groups visited each one of the participating schools, presented their research and participated in cultural activities and visits. Thanks to the hospitality offered by the hosting families, the students came into direct contact with the mentality and culture of the peoples. They presented the evolution of architecture in their countries and studied how an abandoned building can be restored and made functional again, with respect for the past and the environment. So the program expanded into issues of sustainability and eco-friendly choices in the area of food, transportation, clothing and consumption.

Our students Stelios Kontolios, Eleni Makrygianni, Alexandros Roussis, Antigoni Saka, Evangelos Sakas and Orestis Fytros presented their research, a school video and a poster showcasing the history of the project. They were guided by the Biology professor Mr. Markos Sarris in the preparation of the work, while in the creation of the overall presentation poster of the program they were guided by the philologist Mrs. Eugenia Dodopoulou, who also undertook the general organization of the mobility. Mrs. Dodopoulou and Mr. Sarris accompanied the students to Norway together with the Physics teacher Mrs. Anna Maria Skourtsi.

The highlight of the student exchange was the show NO TO FAST FASHION, inspired by IT teacher Ms. Emmanuela Frangoulopoulou and directed by Mr. Markos Sarris. The show was presented for the first time at the Theater of Arsakeia Tositseia Schools of Ekali by the A’ Lykeio during the hosting of Erasmus+ YES-U2!! project in December 2023.

The main actress then was our student Danai Latsi and the «models» were students of the A’ Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis, who showed various fabrics, while their energy footprint and the consequences of consumerism in the field of fashion were displayed. The aim of the show was to mobilize the student population against overconsumption and «fast fashion», the second most environmentally damaging industry.

The performance at the Arsakeia schools fascinated the spectators, as a result of which the coordinating Norwegian school asked Mr. Sarris to escort the Greek team to Norway to direct the performance there as well. This time the main actress was Kitty Doan, a student of the Norwegian school, and the «models» were students from all the participating schools.

The teaching and rehearsing experience was second to none! The performance itself, which makes use of modern multimedia technology to present audio-visual evidence of the destruction caused by reckless consumerism, ignorance and greed, will be unforgettable for the international audience.

In addition to the academic presentations, the school videos and the theater performance, the program also included lectures, visits to repurposed buildings and unforgettable moments of guided tours and activities: excursion to Gramstad, climbing Dalsnuten, BBQ in the forest, canoeing on the lake, sailing trips, watching a local football match at the Viking stadium, volleyball and other sports, visit to Stavanger.

We hope that our students benefited in multiple ways from this trip and developed valuable social skills thanks to the Erasmus+ program, which is co-financed by the European Union and supported by IKY, the National Agency for Erasmus+ programme. The EU implements and cofinances Erasmus+ to promote the cooperation of students and teachers from all over Europe, intercultural dialogue, environmental responsibility, active citizenship and inclusive education and above all friendship between tomorrow’s citizens of our continent .

Σημαντική διάκριση μαθήτριας του Σχολείου μας στον Διαγωνισμό Έκθεσης για την ημερίδα EUROSCOLA

euroscola-bannerΗ μαθήτρια της Β΄ τάξης του Σχολείου μας Πολύμνια Βλαχοπούλου προκρίθηκε στον Διαγωνισμό Έκθεσης για την ημερίδα EUROSCOLA και θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020 στο Στρασβούργο. Ως αναπληρωματικοί κατατάχθηκαν οι υπόλοιποι μαθητές του Σχολείου μας, οι οποίοι έλαβαν μέρος και συγκεκριμένα οι: Ηλιάνα Μάου, Νικήτας Γραμμενίδης, Χρυσάνθη Τζαβέλλα, Ναταλία Διαμαντοπούλου, Παναγιώτα Λουμάκη και Βασιλική Κούτα.

Την ελληνική αντιπροσωπεία, που αποτελείται από 24 μαθητές διαφόρων σχολείων, θα συνοδεύσουν τρεις εκπαιδευτικοί. Μεταξύ αυτών επιλέχθηκε και η Υποδιευθύντρια του Α΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου κ. Ευγενία Δοδοπούλου, η οποία είχε την πρωτοβουλία της συμμετοχής του Σχολείου μας στον διαγωνισμό και προετοίμασε τους μαθητές.

Λίγα λόγια για τον Διαγωνισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθη διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών με θέμα:

 «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι Eυρωπαίοι πολίτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»

Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία επέλεξε τις καλύτερες εργασίες. Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια: 1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. 2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.

EU back to school

Την Παρασκευή 12-10-2018 η κ. Βασιλεία Αργυράκη, Project Manager, INEA (Executive Agency for Networks and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη σε θέματα ενέργειας και μεταφορών, απόφοιτη των Αρσακείων Σχολείων, παρουσίασε στους μαθητές της Α΄ τάξης μία δίωρη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος EU back to school.
Το πρόγραμμα αυτό είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της οποίας αξιωματούχοι της επιστρέφουν στα σχολεία της πατρίδας τους στα οποία φοίτησαν και μοιράζονται με τους μαθητές την προσωπική τους εμπειρία από την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα δίνει τη ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να μοιραστούν τα ενδιαφέροντά τους και να συμβάλουν στη δημιουργία της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής.
Οι κύριοι άξονες της ομιλίας της κ. Αργυράκη ήταν:
• Το Βέλγιο και οι Βρυξέλλες
• Οι βασικές αρχές : Τι είναι και πως λειτουργεί η Ε.Ε.
• Η εργασία μου
• Ένα παιχνίδι με ερωτήσεις !
• Ευκαιρίες στην Ε.Ε. για
• Σπουδές (Erasmus+)
• Επαγγελματική άσκηση στην Ε.Ε.
• Εργασία
• Eξερεύνηση της Ευρώπης
• Συζήτηση-Τι είναι για σας η Ευρώπη

Στους μαθητές μας διανεμήθηκε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.

Αρέσει σε %d bloggers: